Om oss

Firmaet ble startet av brødrene Arve Idar og Asbjørn Utnes og ing. Per Chr. Nielsen med sistnevnte som daglig leder.

Ing. Per Chr. Nielsen trådte ut av firmaet pr. 1.juli 1991, og ing. Arve Idar Utnes overtok som daglig leder. Firmaet var nå et familieforetak med ovennevnte eiere frem til 31. des. 2010.

Pr. 1. jan. 2011 overtok Kent Rune Bugjerde 20% av aksjene i firmaet.

Firmaet hadde ved oppstart i 1987 4 ansatte. Antall sysselsatte har nå øket til 36 (35 årsverk).

Firmaet har forøvrig hatt et nært samarbeide med Måløy videregående skole hvor elevene har teoretisk utdannelse ved skolen og praktisk hos oss. Videre er firmaet medlem av opplæringskontoret for byggfag i Sogn og fjordane, hvor vi også var en av initiativtakerene til oppstart.

Som et av det første firmaene i Sogn og fjordane fikk vi sentral godkjenning i april 1997.

I 2007 feira vi 20 år med tur for ansatte m/følge.
Den vart feira på Vianvang, og der ble også 25-års markeringa feira.

Internett
www.unu-as.no
E-post
firmapost@unu-as.no
NO 944 830 642 MVA
Adresse
UNU A/S
Gate 1 nr 98
6700 Måløy
Åpningstider
Man-Tor:
07.30 - 16.00
Fre:
07.30 - 13.30
Telefon
57 84 88 00
Telefaks
57 84 88 01